Jordbruket skapar arbetsplatser

Socialdemokraten Mats Granesäter saknar sans och balans i jordbruksdebatten. För min del måste jag säga att den inte blev ett dugg bättre med Granesäters lösryckta påståenden.

Jag tror att det är förnuftigt att till att börja med skilja på jordbruket och övrigt företagande för jag är övertygad om att de övriga företagen inte vill ha den reglering och övervakning som jordbruket har. Jordbrukarna vill ha betalt för sina produkter, men i och med EU: s jordbrukspolitik där man bestämt att konsumenterna skall ha billig mat så har man i stället infört stödsystem och sänkt priserna. I och med att Åland har behörighet gällande de flesta stöd inom jordbruket innebär det att handläggning och övervakning handhas av landskapet.

Det är mycket populistiskt att raljera över ”oräkneligt antal tjänstemän” och övrigt som man inte ens kan namnet på. Tjänstemännen både på Landskapsregeringen, Länsstyrelsen och i kommunerna gör ett bra arbete och Naturbruksskolan och Ålands Försöksstation är mycket viktiga för näringens utveckling och framtid.

Det är också mycket snävt att enbart räkna de som är direkt sysselsatta i jordbruket. På annat håll har man beräknat att varje jordbruk ger upphov till 3-4 andra arbetsplatser. Detta genom det behov av service, förnödenheter investeringar, transporter, förädling med mera som ett jordbruk behöver. Som exempel kan nämnas att över hälften av den tillverkningsindustri vi har är livsmedelsindustri.

Hela Åland skall leva

Henry Lindström (c)