Integration

Det åländska befolkningsunderlaget är otillräckligt för företagens snabba utveckling. Centern vill göra det lättare för företag att rekrytera arbetskraft utifrån. Det kräver att vi förstärker områden som attraherar inflyttning och gör det enklare att arbeta och bo i det åländska samhället. Åland ska vara attraktivt att flytta till och alla som vill bli ålänningar ska välkomnas och snabbt ges förutsättningar att fungera i vårt samhälle.

Åland är ett rikt och tryggt samhälle som efter förmåga ska hjälpa till i den internationella flyktingkris som just nu pågår och hjälpa folk som flyr krig och förföljelser. Centern stöder den planerade mottagningen av flyktingar till Åland, vi kan och ska ta humanitärt ansvar. När det är kris krävs att alla hjälper till och flyktingmottagning på Åland ska ges förutsättningar och förberedas, få nödvändiga strukturer, bli välfungerande och vara kostnadseffektivt. Integrationen är nyckeln till framgångsrik inflyttning.

För lyckad integration krävs nätverk för att underlätta den sociala utvecklingen i kommunerna. Vi vill förenkla möjligheterna för inflyttade till utbildning och undervisning i svenska samt integration på alla områden som underlättar anpassning i samhället och förebygger kulturkrockar. Det behövs snabba vägar fram till jobben. Vi understryker vikten av att alla erbjuds det stöd som krävs för att så snabbt som möjligt komma in i samhället.