Hela Åland behöver Chipsfabriken

Beskedet att Orkla inleder samarbetsförhandlingar med de anställda på Chipsfabriken i Haraldsby berör i förlängningen hela Åland. Förutom de direkta arbetsplatserna i fabriken och bland jordbrukarna är kringeffekterna betydande. Åkerier, rederier, verkstäder och entreprenörer är några exempel på underleverantörer som är beroende av Chipsfabriken för sin verksamhet. Mot denna bakgrund är det av yttersta vikt att alla berörda inklusive Ålands landskapsregering gör en grundlig genomgång över vad som kan göras för att hjälpa fabriken med förutsättningar för att skapa ännu större effektivitet i hela kedjan från jordbrukare till chipskonsument. Åländska Chips är ett resultat av idogt arbete och kreativa idéer. Nu måste hela Åland och alla inblandade samarbeta för att säkra Haraldsbyfabrikens framtid.

 

Åländsk Center

Jörgen Pettersson

Ordförande