Harry Jansson - ny partiordförande för Centern

Harry Jansson valdes till ny partiordförande för Åländsk Center på höststämman den 26 november.
Centerns höststämma hölls på Klippan i Sund senaste fredag. Över 60 personer deltog. När det var dags att välja partiordförande stod valberedningens förslag att återvälja Veronica Thörnroos mot förslaget att välja in Harry Jansson som ny partiordförande. Sluten omröstning togs vid. Rösträknare Jan Salmén och Dorita Lindholm kunde meddela att av 52 avgivna röster gick 30 till Harry och 22 till Veronica.
lagtingsledamot Henry Lindström återvaldes som första vice ordförande och Erica Sjöström från Mariehamn invaldes som ny andra vice ordförande.
Andra nya i styrelsen är Rune Söderlund från Eckerö, Stig-Göran Nyman från Jomala och Mikael Erickson från Mariehamn. Nya ersättare är Carola Boman från Finström, Anders Karlsson från Hammarland, Karin Holmberg från Mariehamn och Stig Brolin från Kökar. En ny post i styrelsen vegs åt de äldre, Centerveteranerna, där Alfons Henriksson från Geta invaldes som ordinarie medlem med Lars Holmberg från Lemland som ersättare. Påpekas bör att ersättarna alltid har samma närvarorätt vid styrelsens möten som de ordinaire styrelsemedlemmarna.