Håll idrotts- och friskvårdsrörelsen frikopplad från politiska falanger

Under veckan som gick fick jag och många andra en inbjudan till en föreläsning "Duktighetsfällan och vägen ut" om hur man undviker stress, prestationsångest och bryter en destruktiv livsstil orsakad av inre och yttre krav på duktighet. Ett mycket intressant ämne som ligger i tiden och säkert tilltalar många yrkesverksamma personer i karriären men också de som bara försöker få vardagen att gå ihop. Längst ner på inbjudan kan man läsa att föreläsningen är ett samarbete mellan Ålands idrottsförbund (ÅIF), Folkhälsan och Ålands Framtid.
Jag är mycket förvånad.

Att ÅIF och Folkhälsan samarbetar är naturligt, men dessa organisationer skall inte ha några partipolitiska kopplingar!
Har Folkhälsan och ÅIF blivit politisk bundna? Hur försvarar man detta? Var och en skall kunna ta del i idrottsverksamhet, gå i simskola, sälja majblommor, delta i hjärtfriskgymnastiken o.s.v. utan att bli stämplad i någon politisk riktning eller ens ha känslan av att man stöder någon särskild politisk falang.
Det är beklagligt!

Vid en rundringning till både Folkhälsans och ÅIF: s styrelser visar det sig att ingendera styrelse känner till samarbetet. Ansvaret ligger ändå alltid sist och slutligen på styrelsen. En utredning krävs för att skapa klarhet. Frågorna hänger i luften. Har Folkhälsan gått in för en policyändring där man nu valt att binda sig politiskt? Hur kommer det sig att ÅIF, högsta instans inom idrottsrörelsen på Åland, går med på att samarbeta med ett politiskt parti? med det "visar man vägen" för medlemsföreningarna. Återstår att klargöra den politiska sidans ansvar i frågan. Politiska partier visar med dylika manövrar prov på dåligt omdöme. Ett politiskt parti med lite ansvarskänsla skulle aldrig göra ett så fult drag, inte ens för egen vinnings skull. Mycket smaklöst!

Camilla Eklund (c)
partisekreterare