Glädje och framtidstro på Centerns höststämma

Centerns styrelse utökades från 15 till 16 medlemmar då Mariehamn tilldelades två styrelseplatser mot tidigare en plats. Nya i styrelsen är Tage Eriksson från Jomala och Böge Holmberg från Mariehamn. Sittande ordförande, Veronica Thörnroos, fick förnyat förtroende att leda partiet ett år till. Stämningen var god bland de 60-tal centerpartister som valt att vara med på årets höststämma.

Stämman antog tre motioner. En motion om tillsättande av en intern arbetsgrupp med uppgift att vara bollplank för ansvarig ledamot av regeringens näringspolitik. Den andra motionen uppmanar partiet att planera för en utlokalisering av byråer och tjänster inom förvaltningen till landsbygden och skärgården. Den tredje motionen gäller stöd för utgivnade av boken "Hundra år i hästväg". De två förstnämnda motionerna är undertecknade av Olof Salmén, Nils Jansson och Knut Mattsson. Den tredje motionen är initierad av Olof Salmén.