Geta Hemgård det goda exemplet

När man läser tidningen så kan man lätt få bilden av en äldreomsorg som är urusel här på Åland. Det är inte min bild. Jag vill lyfta upp Geta Hemgård som exempel.

Här har vi ett äldreboende i en kommun som har det knapert med pengar. På Hemgården hade de för 4 år sedan höga sjukfrånvarotal och trivseln var inte den bästa. Det gick så långt att kostnaden för driften av Hemgården skenade iväg. Geta socialnämnd och styrelse utsåg en grupp som skulle se över vad som var på tok och vad vi kunde göra åt saken. Nu står vi här nästan 4 år senare och är så stolta över vår Hemgård. Efter ett stormöte där personalen vågade säga sin åsikt kom det fram en hel del saker att arbeta med. Både för oss politiker men också för personalen. Tillsammans har vi nu arbetat oss igenom listan.

Idag är det med glädje jag ser hur stolta personalen är över sitt arbete. Sjukfrånvaron har sjunkit och glädjen inom personalgruppen är tillbaka. Det i sin tur gör att de boende mår och trivs bättre. På Hemgården äter även personalen lunch med de boende. De har kräftskivor, pysselkvällar och en massa annat skoj som de hittar på. Kostnaderna har också stannat av. Personalen gör ett otroligt arbete med att använda sig av de resurser som de fått. De har blivit säkrare och tar nu ett stort ansvar över att budgetmedlen skall räcka.

När vi som politiker ger personalen ramarna och framför allt litar på dem så kommer de att växa och det är en stor vinst för oss alla.

 

Camilla Andersson