Fullsatt på sommartinget

Inte en plats var tom när Centern drog till Pellas i Lemland för ordinarie sommarting.  Trots en av rätt sällsynta varma dagar denna sommar var debattviljan stor liksom lustan att göra världens bästa vardag ännu lite bättre. Partiledare Harry Jansson inledde stämman med en allmänpolitisk översikt och konstaterade att medvinden för partiet är stark och framåtandan stor.

”Det är inte så konstigt. Vi har en stark vilja att fortsätta utveckla Åland, liksom vi gjort sedan år 1979. Vi har långsiktigt, kraftfullt och tålmodigt arbetat för att skapa det Åland vi känner i dag”, sade Jansson och fortsatte:

”Vår vision är ett ännu mer välmående Åland där alla har möjlighet att förverkliga sina drömmar oberoende av var de bor – i staden, på landet eller i skärgården. Åland är en helhet.”

Inför stämman utvecklade förste vice ordförande Jörgen Pettersson partiets värdeord hela Åland, jämställdhet och trygghet och resonerade kring vad partiet åstadkommit under mandatperioden som närmar sig sitt slut.

Partiet valde att sätta Britt Lundberg på talmansposten och hon har på ett mycket aktivt vis synliggjort Åland mer än de flesta tidigare talmän. Roger Nordlund blev vicelantråd och finansminister och har lyckats bringa landskapets bokslut i balans och skapat stabilitet i landskapsregeringen, inte minst i samband med Tehystrejken. Dessutom har han infört ett helt nytt ekonomi- och budgeteringssystem som gör det möjligt att i framtiden ha en bättre ekonomisk kontroll över landskapets finanser. Veronica Thörnroos har som infrastrukturminister haft landskapets kanske svåraste jobb och rott det i land med bravur. Skärgårdstrafiken är numera säkrad för många år framöver tack vare den omfattande privatisering som Thörnroos drivit igenom. Dessutom är Centern landskapsregeringens enda helt jämställda parti. #världensbästavardag