Fullsatt på sommarting om mat

Närmare sextio personer slöt upp till Centerns sommarting som ordnades på Uffe på Berget på söndagseftermiddagen. Dagens tema var maten vi äter och industrin som förädlar och exportrar. På plats som föredragshållare fanns Ålands producentförbunds ordförande Tage Eriksson, Dahlmans vd Johannes Dahlman, Ålands fiskares verksamhetsledare Fredrik Lundberg, Ålands trädgårdshalls vd Tord Sarling, ÅCA:s vd Johannes Snellman och Christer Söderström, fabrikschef för Orkla/ Chips.

Efter alla föredragen stod det klart att även om förutsättningarna är väldigt olika för branscherna finns det en gemensam nämnare. Vi borde jobba för att få ut ett högre pris för produkterna som alla är närproducerade och hållbart odlade. Den åländska småskaligheten är en utmaning liksom priset på energi, vatten och avfall. I industrins värld går det inte att vara konkurrenskraftig om kostnaderna är alltför höga i förhållande till omgivningen.

”Hotet att stänga Chipsfabriken var på riktigt och det var synnerligen allvarligt. Men när det stod klart för alla vad som stod på spel reste sig hela Åland och hjälpte till. Det var en fantastisk uppvisning i samarbete”, säger Christer Södrström.

På plats i publiken fanns bland andra en av upphovsmännen till just Chips, den pensionerade bankmannen och entreprenören Knut Mattsson.

Tage Eriksson från ÅPF inledde diskussionen och lyfte fram de globala utmaningar som just nu plågar branschen, Ukrainakrisen, EU-regler och allmän politisk röra i världen. Ändå väljer han att se möjligheterna:

”Det handlar inte i första hand om att få nya krispaket. Det är en mycket bättre lösning om vi kan få bättre priser för våra produkter. Det skulle skapa framtidstro och möjliggöra investeringar och nysatsningar. Åland utgör ett starkt varumärke i Finland och vi skulle vilja att särskilt åländsk offentlig sektor införde upphandlingsregler som styr affärerna till närodlade produkter. Skördefesten är ett utmärkt exempel på hur det går att skapa intresse kring lokala produkter och vi jobbar just nu med att ta fram en livsmedelsstrategi som ännu tydligare ska lyfta fram fördelarna med egna produkter. Det handlar sist och slutligen om en försörjningsfråga för hela Åland.”, säger Eriksson.

Johannes Dahlman är ny vd för Ålands enda slakteri, Dahlmans, och han ser massor av möjligheter att med hjälp av förädlade produkter hitta nya marknader och konsumenter.

”Det handlar om att hitta vägarna till kunderna, inte bara genom vanlig marknadsföring utan också med hjälp av kommunikation och transparens. Vi erbjuder hållbara varor och klarar vi bara av leverera rätta produkter i rätt tid finns goda framtidsutsikter”, säger Dahlman.

Fredrik Lundberg från Ålands fiskare betonade möjligheterna som finns inom såväl yrkesfisket som i vattenbruk i form av fiskodlingar. Miljömässigt är det win win när fiskare fångar fisk och därmed kväve och fosfor ur havet.

”Vi har haft vissa problem med försäljningen av fisken men tack vare ett samarbete med 300 andra rikssvenska fiskare inom ramen för Stockholms fiskauktion ser vi nu möjligheter för branschen. Stockholmsmarknaden är otroligt intressant för åländska fiskare”, säger Lundberg som också understryker betydelsen av fiskodling och den nya satsningen på landbaserad odling i Eckerö.

För Ålands trädgårdshalls räkning pekar Tord Sarling på flera positiva effekter som dykt upp tack vare hårt och strategiskt arbete. Den åländska fruktodlingen är ett gott exempel.

”Under de senaste tio åren har vi fördubblat produktionen men ändå lyckats höja priserna. Det har varit möjligt tack vare produktutveckling och specialrådgivning och det finns ännu mer att göra. Det är här oerhört viktigt att ständigt hålla en öppen dialog mellan oss som bransch, alla odlare och politiker som sitter på makten och pengarna. Man får heller aldrig glömma kontinuiteten i leveranserna. Det får inte kasta för mycket hit och dit i förhållandet till centralaffärerna. Volymerna är jätteviktiga att hålla”, säger Sarling.

Johannes Snellman lyfter fram det faktum att för några decennier sedan fanns 2.000 mjölkgårdar på Åland. I dag är det cirka trettio som producerar mjölk till ÅCA och till Arla. Mjölkprodukter handlar om volym och är en extremt konkurrensutsatt bransch. Ändå finns möjligheter till specialprodukter.

”Vi har sett att vi kan ta ut ett bättre pris för till exempel vårt smör och för premiumjoghurt som marknaden gillar. Jag uppfattar att det finns ett större intresse för matens ursprung i dag än någonsin tidigare och där finns möjligheter även för Åland. Läget är knepigt men också lovande.”

Christer Söderström från Orkla/Chips är kanske den som mest av allt under året sett betydelsen av att kunna konkurrera med omvärlden. Det var på håret att fabriken i Haraldsby stängdes eftersom den inte stod sig tillräckligt stark i förhållande till fabriken i till exempel Lettland.

”Det var skarpt läge, koncernledningen såg att våra kostnader var mycket högre än de andra fabrikernas och därför måste något göras. I dag står fabriken stark, inte minst till följd av investeringar i tiomiljonereurosklassen och god kännedom om livsmedelsproduktion. Ingen fabrik gör detta bättre än vi och det vet vi i dag. Nånstans tror jag det var bra för Åland att ruskas om lite, vi behöver en starkare kostnadsmedvetenhet och en bra story när det gäller att sälja våra produkter. Det ska vara innovativt, nytt och åländsk men det förutsätter också investeringar och i viss mån samhällsstöd. Jag tror att kloka insatser gör att entreprenörer vågar satsa vilket stärker hela Åland, det finns väldigt mycket positivt att koncentrera sig på ”, säger Söderström.

”Tack vare dagens föredragshållare har vi lärt oss mycket om industrins och primärodlingens vardag. Vi ser att vår självstyrelse kan vara till stor hjälp när det behövs och det är precis som det ska vara. Hela Åland måste hjälpa till för att bevara arbetsplatser och inspirera våra bolag och odlare att fortsätta sträva mot nya produkter, gärna nischade, som kan bli en framgång på exportmarknaderna i Finland och i Sverige där Mälardalen utgör en jättemarknad”, sammanfattar Centerns ordförande Jörgen Pettersson.

Här kan man läsa och lyssna på Ålands radio som fanns påplats på sommartinget.