Frågor kring socialvårdslagar

Varför har inget hänt och varför denna senfärdighet för att hantera situationen? Den frågan ställde oppositionen till socialminister Carina Aaltonen (S) i onsdags. Skälet är den nya finländska sociallagstiftningen och det glapp som behandlingen i Ålands lagting medför innan nya blankettlagar kan antas. Det blev en debatt som studsade mellan golv och tak och mynnade ut i – inte så mycket. Carina Aaltonen hänvisade till ett ”enormt reformarbete” kring den nya sociallagstiftningen. Ordstriderna fortsätter på måndag.