Förvirrande besked om kravet på nya lärare

 

Efter att ha tagit del av lantrådet Katrin Sjögrens (Lib) svar på Centergruppens insändare om lärarbehörigheten, konstaterar undertecknade att det sannerligen finns behov av det informationstillfälle som landskapsregeringen planerar.

Enligt det beslut tjänstemännen Rainer Juslin och Elisabeth Storfors fattade den 15 januari ska den som utbildat sig till lärare i Sverige antingen genomgå ett lämplighetsprov eller utföra en anpassningsperiod. Enligt beslutet ska nämnda period omfatta minst tio veckotimmar och pågå under två terminer. Enligt vår uppfattning innebär beslutet att en svenskutbildad grundskolelärare har att se fram emot minst 500 timmar tjänstgöring, vilket ungefär skulle motsvara en halvtidstjänst. Dessutom anser tjänstemännen att denna grupp redan utbildade lärare kunde göra jobbet gratis.

Lantrådet upprepar nu i sitt svar det som utbildningsministern Tony Asumaa redan gett uttryck för i Nya Åland den 23 januari: anpassningsperioden handlar endast om att arbeta tio timmar på vårterminen och tio timmar på höstterminen. Är det så tjänstemannabeslutet ska tolkas, förstår vi bättre ministrarnas åsikt om att det nya systemet är ”smidigt” och att de ”välkomnar fler återflyttare”. En anpassningsperiod om totalt 20 timmar känns troligen överkomlig för de flesta och kan till och med utföras utan lön om arbetsgivaren så anser.

Tyvärr befarar vi dock att lantrådet och utbildningsministern har missförstått vad tjänstemännen avser med sitt beslut. Vi befarar alltså att det är fråga om minst 500 timmar utspridda över ett helt skolår. Denna kravnivå kan Centergruppen aldrig acceptera eftersom Åland i så fall vänder både sina egna ungdomar och andra svenskutbildade ryggen. Centern kommer i så fall att verka för att behörigheten regleras i den nya grundskolelagen.

Men nu avvaktar vi med spänning landskapsregeringens definitiva besked om hur beslutet den 15 januari ska tolkas. Utgående från svarets innehåll har vi sedan beredskap att vid behov agera för att Åland ska börja leva upp till de möjligheter statusen som eget utbildningsland ger oss lagstiftare.

Centerns lagtingsgrupp