Förändringar är inte så enkla i verkligheten

Nina Fellman tar i sin ledare i torsdagens tidning upp möjligheten att lägga om jordbruket till ekologisk odling. Det är naturligtvis viktigt att möta upp till den efterfrågan som finns gällande ekologiska produkter.

Eftersom jag tidigare arbetade på dåvarande Landskapsstyrelsen som chef för jordbruksbyrån vet jag att det genom årens lopp har gjorts en hel del för att skapa förutsättningar för ekologisk odling. Det är också på det planet som jag anser att myndighetens roll skall vara: Att skapa förutsättningar. Vad gäller stödet till ekologisk odling ligger det redan nu på det maximala som EU tillåter. Sedan är det upp till marknaden att se till att utbudet motsvarar efterfrågan.

I motsats till ledarskribentens uppfattning anser jag att vi inte skall styra jordbrukets utveckling. Exemplet med betodlingen och raljerandet med hur enkelt det var visar att man är mycket dåligt insatt i konsekvenserna av nedläggningen av en gröda som i ca 100 års tid har haft en mycket stor betydelse för det åländska jordbruket. Vad skall man på gårdarna t.ex. göra med hela den maskinpark som nu helt enkelt blir över och inte går att använda i någon annan produktion? Vad händer om spannmålspriserna faller till den nivå som rådde så sent som förra året?

Jordbrukarna är nog beredda på förändringar, men då måste också den marknad som ropar efter varor också vara beredd att betala för produkterna oberoende om de är konventionellt eller ekologiskt odlade

Hela Åland skall leva

Henry Lindström (c)