Enhälligt för återval

Det blev återval för hela presidiet på Centerns höststämma. Det betyder att Harry Jansson fortsätter som partiordförande ett år till, Henry Lindström som första vieordförande och Erica Sjöström som andra vieordförande.

Den stora styrelsen på totalt 19 personer, preisidet inkulderat, har representanter från så gott som hela Åland. Bland dessa är Marianne Karlström från Brändö, Birgitta Eriksson-Paulson från Lumparland, Denise Bergvall och Jörgen Pettersson från Mariehamn nya. Förnyelse blev det även på Ungcenterposten där Samuel Fagerholm tar plats som ny ordinarie medlem med Camilla Karlsson från Hammarland som ersättare.
Övriga nya ersättare är Cia Numelin från Lemland, Anita Husell-Karlström från Mariehamn, Jessica Söderlund från Saltvik, Tom Berglund från Sund och Madelene Ahlgren från Kökar. Ersättarna har alltid rätt att närvara på styrelsens möten.