Debatt om ny lotteriinspektion

I dag är ansvaret för Ålands penningautomatförening delat på två olika ministrar, finansministern och kansliministern. Dessutom finns i dag ingen tydlig myndighet för övervakning och kontroll som Paf kan förhålla sig till. Genom att skapa en ny lotteriinspektion blir det proaktiva arbetet mot spelberoende tydligare och i lagen slås också fast att åldersgränsen ska vara 18 år. Detta är dock ganska teoretiskt, PAF har sedan många år tillbaka på eget initiativ infört denna åldersgräns. Det blir lag- och kulturutskottet med Roger Slotte och Harry Jansson som får ta sig an lagförslaget.