Centern tar avstånd från ministerstyre och diktatpolitik

Enligt uppgifter i media hotar kommunminister Nina Fellman ( S ) med att Finström, Geta och Sund straffas med 1,5 miljoner i uteblivet ekonomiskt stöd ifall kommunerna inte går samman redan om nio månader. Samtidigt låter ministern förstå att kommunerna även kan straffas genom att landskapsregeringen bl.a. vägrar ta det ekonomiska ansvaret för Dånöbrons ombyggnad.
Centerns lagtingsgrupp konstaterar att kommunministerns hot om repressalier mot trilskande kommuner svarar upp mot den diktatpolitik som präglar regeringen Sjögrens (lib) hantering av kommunfrågan. Centerns förtroendevalda i de tre berörda kommunerna är av naturliga skäl ytterst oroliga över att mängden öppna frågeställningar skapar ett enda kaos ifall tidtabellen blir för pressad. Önskan om att skjuta fram samgåendet med ett år är därför ytterst rimligt.
- Den kommunala oron måste en minister kunna förstå och samtidigt respektera att kommunerna behöver minst ett extra år för att hinna få bl.a. alla personalfrågor på plats, säger Centerns gruppledare Harry Jansson.
Jansson konstaterar samtidigt att kommunministern saknar stöd i lag för sitt agerande, bl.a. vad gäller påståendet om att en senareläggning av sammanslagningen skulle kosta 1,5 miljoner.
- I det lagförslag Nina Fellman hotar med står det uttryckligen att kommunerna straffas först om de inte går samman före 2022. Kommunministern bedriver nu ett märkligt ministerstyre baserat på egna antaganden och förhoppningar, säger Harry Jansson.
Centern kommer att behandla kommunfrågan på ett öppet seminarium den 3 april och Harry Jansson utgår från att kommunministerns senaste utspel kommer att diskuteras.
- Vi står inför den största samhällsreformen någonsin på Åland samtidigt som vi har en landskapsregering som gör allt för att tumma på respekten för den kommunala självstyrelsen.

Centerns lagtingsgrupp