Centern stöder medborgarinitiativet om avskaffandet av arvs- och gåvoskatten

Tycker du att arvs- och gåvoskatten borde avskaffas? I så fall har du som är medborgare i Finland en möjlighet att påverka genom att stöda det medborgarinitiativ som inlämnats till Finlands riksdag.

Landskapet har ingen egen behörighet i denna fråga vilket innebär att beslutet i Finlands riksdag även kommer att gälla på Åland.

Arvs- och gåvoskatten är, som den är utformad idag, en dubbelbeskattning av privat egendom. Privatpersoner kan tvingas skuldsätta sig för att de ärver en bit mark eller en sommarstuga och tvingas därmed betala skatt på redan skattade pengar. I värsta fall tvingas den efterlevande makan, maken eller sambon sälja sitt hem eller delar av sin egendom för att finansiera arvskatten efter sin levnadskamrats bortgång. Risken för skatteflykt är överhängande vid större arvsskiften och det kapital som kunde ha återinvesterats i företag och i vårt land kommer andra länder till gagn. 
För att medborgarinitiativet skall tas upp till behandling i Finlands riksdag krävs att minst 50 000 medborgare i Finland undertecknat initiativet före 6 maj 2018.

VI ser till att medborgarinitiativet enkelt kan undertecknas på följande platser runt om på Åland:

Geta: Getaboden
Jomala: Lekia/Ombudet i Maxinge
Lemland: KEA Market
Mariehamn: Delikatessen i Sittkoff Gallerian
Sund: Knallen 
Kumlinge: Enklinge butiken och Kumlinge Andelshandel
Brändö: Trixies Shop
Sottunga: Sottunga Andelshandel
Vårdö: Vårdö Närbutik
Föglö: Skarvens Café
Hammarland: matbutiken Hugo Anderssons

Vill man underteckna det via nätet med bankkoder gör man det genom att klicka på länken: www.kansalaisaloite.fi/sv/initiativ/2665