Centern och riksdagsvalet 2011

Centerns arbetsutskott har idag (27.12) beslutat föreslå för partistyrelsen att Centern i det kommande riksdagsvalet samarbetar på en lista med sittande riksdagsledamoten Elisabeth Nauclér.

Centerns avsikt är att ställa upp en egen kandidat på den gemensamma listan även om Nauclér av naturliga skäl är att betrakta som huvudkandidaten.

- Vi har noggrant diskuterat frågan och kommit fram till att det bästa för Åland är ett samarbete med sittande riksdagsledamoten. Nauclér har nu fyra års erfarenhet och har visat upp en stor arbetskapacitet, särskilt i för Åland angelägna frågor, säger partiordföranden Harry Jansson.

Centerns arbetsutskott konstaterade att det är sannolikt att förslaget till reformering av Ålands självstyrelsesystem når riksdagen redan under nästa mandatperiod och att det då är en stor fördel med en riksdagsledamot som både är jurist och väl insatt i riksdagsarbetet.

- Även om ingen kan garantera att Elisabeth Nauclér får fortsätta som medlem av riksdagens grundlagsutskott så vore det med tanke på riksdagens stora personomsättning direkt märkligt om inte hennes erfarenhet tas i beaktande i samband med valet av utskott, säger Harry Jansson.

Centerstyrelsen kommer att ta det slutliga beslutet vid sitt sammanträde den 26 januari.

Under tiden kommer diskussioner att föras med de övriga partier som signalerat beredskap att samarbeta med Elisabeth Nauclér. Samtidigt påbörjas diskussionerna om Centerns kandidat på riksdagslistan.

Centerns arbetsutskott består av Harry Jansson, Henry Lindström, Erica Sjöström, Gun Carlson, Tor-Erik Söderlund och partisekr. Camilla Eklund.