Centern kräver förhandsgranskning av lagförslag

Efter ett drygt 20 år långt uppehåll är det nödvändigt att landskapsregeringen åter tillsätter den s.k. laggranskningsnämnden till stöd för sitt lagstiftningsarbete.

Det anser Centerns lagtingsgrupp efter beskedet att ännu ett lagförslag riskerar att fällas i lagkontrollen. Ålandsdelegationen anser nämligen att även lagförslaget om ändring av systemet med avbytarstöd strider mot självstyrelselagens krav på tydliga bestämmelser om de berörda personernas rättigheter och skyldigheter.

Vid sitt möte konstaterade Centerns lagtingsgrupp att regeringen Sjögren är på god väg att sätta nytt rekord i fällda lagar. En mängd lagförslag har ansetts strida antingen mot grundlag, självstyrelselag eller kommunernas självstyrelse. Under beredning är även en tvångslag rörande kommunerna, som i sin nuvarande form med största sannolikhet även den kommer att fällas pga. presidentens vetorätt. Ministrarna behöver därför i brådskande ordning hjälp i det fortsatta arbetet för att undvika att misstagen fortsätter att upprepas.

Enligt gällande lagstiftning ska det finnas en laggranskningsnämnd till stöd för LR:s lagberedning. En av nämndens särskilda uppgifter är att undersöka huruvida ett förslag riskerar att överskrida lagtingets behörighet att stifta lagar. Med hänvisning bl.a. till den tidskrävande processen med att höra nämnden har en sådan inte tillsatts på flera decennier.

Efter ett uppehåll på drygt 20 år anser Centern dock att nämnden nu måste återuppstå för att säkerställa att sittande LR klarar av sin roll i lagarbetet. Inte minst med tanke på Ålands ambitioner att överta mera behörighet från Finland är det angeläget att den lagtekniska delen i självstyrelsearbetet tryggas. Bilden av Åland som en fungerande rättsstat (Rule of Law) får inte ytterligare naggas i kanten pga. bristfälliga lagförslag.