Centern drar igång kommungrupper

Åländsk Center har sina rötter i hela Åland. Partiet har vuxit upp ur glesbygd och entreprenörskap. I dag råder inte samma verklighet som förut men klokskapen finns kvar på hela Åland. Därför gör Centern nu en storsatsning på att aktivera lokalavdelningar och sympatisörer i varje kommun. Inom Centern är lokaldemokratin en styrka och en tillgång.

Sedan jag tillträdde som partiledare 2010 har jag funderat mycket på hur Åländsk Center åter skulle kunna vitalisera fältet och i vad vi kallar för kommungrupper hoppas jag att vi hittat svaret, berättar Harry Jansson.

En kommungrupp innebär att en kommun, ensam eller tillsammans med annan kommun, bildar en grupp om minst fem personer som därmed blir Centerns främsta kontaktgrupp på fältet. De enda formella kraven som ställs är att kommungrupperna väljer en ordförande och rapporterar sedan sin uppstart till Center-styrelsen.

- Efter att Centerstyrelsen godkänt en kommungrupp kan gruppen bl.a. väcka initiativ inom Centerrörelsen och har även rätt att erhålla ekonomiskt stöd för sin verksamhet. Vi tror mycket på denna idé och själv har jag målsättningen minst tio kommungrupper och totalt över 150 aktiva runt om hela Åland, avslöjar Harry Jansson.