Bredden partiets stora styrka

- Åländsk Center är efter höstens val åter örikets största parti och det är vi tack vare den synnerligen goda kandidatuppställning vi lyckades åstadkomma. Där andra partier lever högt på enskilda namn har Centern sin styrka i bredden och vi kan sannerligen säga att valet blev en enda stor lagseger. Stort tack till alla som ställde upp för Centerns och därmed hela Ålands bästa!

Med dessa ord summerade återvalde ordföranden Harry Jansson Centerns framgångsrika valår 2011 inför stämman 2 december med närmare 100 medlemmar på plats. I sin översikt betonade Harry att de mediaröster som höjts om att Centern bör gå i opposition glömt bort det mest uppenbara: att de åländska väljarna har röstat på oss för att de vill att Centern ska fortsätta att ta ett avgörande ansvar för Ålands utveckling.

Vidare betonade partiordföranden att Centerns viktigaste uppgift är att fortsätta som motorn i självstyrelsepolitiska frågor där inte minst processen med att åstadkomma en s.k. ramlag i relationerna till Finland blir en utmaning värd namnet.

- För egen del är jag fast övertygad om att det är svenska språket som ska vara vår främsta hävstång i argumentationen med Helsingfors. När Finland inte klarar av att ge service på svenska är även de hårdaste motståndarna tvungna att acceptera ålänningarnas rätt att sköta sina egna angelägenheter i betydligt högre grad än idag.