Barnomsorg och familjepolitik

Valmöjligheter

Ålands litenhet är vår styrka och det borde vi nyttja mer. Ett flexibelt samhälle behöver olika lösningar för familjer att ordna sin vardag. Centern vill jobba för att möjliggöra flexibilitet när det gäller tillgång till dagisplatser dygnet runt, plats i den skola som passar familjens rörelsemönster och arbetsplatser, ordnade eftermiddagshem för barn under 10 år och fritidssysselsättning för barn, även för barn med särskilda förutsättningar. Det kan vi göra genom samarbeten som inte kostar mer. För att föräldrar ska kunna ge sina barn en trygg uppväxt behöver dessutom lösningarna bli mer jämställda. Föräldraledighet ska fördelas rättvist mellan föräldrar som vill vara med sina barn, ska vara pensions­berättigande och ett modernare pensionssystem med utjämning mellan föräldrarna borde byggas upp. Vill vi att våra barn ska få bra värderingar måste vuxna föregå med gott exempel. 

 

Barnen är centrala

Alla ska ha rätt att utvecklas på sitt eget sätt. Familjens och individens behov ska ligga i centrum.  Barn får aldrig fara illa. Vi arbetar för en trygg och stimulerande uppväxtmiljö för barnen. Familjen har huvudansvaret för barnens uppväxt och fostran. Vi vill underlätta för barnfamiljerna så att arbetsliv och familjeliv ska fungera på ett flexibelt och individuellt anpassat sätt. Alla barn ska ha samma rätt till uppmärksamhet, stödjas i sina svagheter och stimuleras i sina styrkor. Barnens individuella behov ska tillgodoses inom barnomsorgen och i skolan. I våra beslut kring samhällsbygget ska barnperspektivet alltid vägas in.

Tryggt hem ett måste

Det krävs fortsatta krafttag för att förhindra våldet mot kvinnor i hemmen. Våld förekommer i hem och många typer av nära relationer och det är vanligast att kvinnor drabbas. Det är ett allvarligt samhällsproblem som orsakar stort personligt lidande. Därför är det viktigt att samhället både erbjuder skydd och hjälp för offren och behandling till den som slår. Stöd och aktiva insatser krävs. Hemmet måste få vara en fristad och centern jobbar för att man belyser attityder, normer och värderingar kring och mot våld. Inget barn ska behöva bevittna våld.