Äldreboende på Bergö

Mellan raderna kan man tydligt se att de frisinnade i Lemland är beredda att betala över 500 000 € för ett område för äldreboende på Bergö. Kvadratmeterpriset skulle vara 20,57 € om man inkluderar ett ca 6 500 m2 stort åkermarkområde på Järsö. Därtill ingår ca 2 ha vatten.

Själv satt jag med i den arbetsgrupp som hade som uppgift att utvärdera de markområden som erbjudits kommunen. Totalt 11 områden erbjöds till varierande pris. Arbetsgruppen var enig om att kommunen borde köpa in ca 2 ha mark på Bergö för ca 100 000 €, eller 5 € per m2. Därtill ville majoriteten i arbetsgruppen (lib + fs) att kommunen skulle köpa in det område likaså på Bergö som de frisinnade i Lemland nu pläderar för till ett pris om högst 20,57 € per m2. Själv ansåg jag att man kunde betala högst 18,50 € per m2. Efter att ytterligare ha funderat på saken kan jag meddela att jag kommit till den slutsatsen att även 18,50 € per m2 är alldeles för högt.

Lemlands kommun bör nöja sig med att köpa det förstnämnda området för 100 000 € och använda ”de sparade medlen” om 400 000 € till att under mandatperioden påbörja byggande av ett äldreboende för de lemlänningar som önskar ha sitt äldreboende på Bergö. På området kan man också anlägga en mindre grusplan som kan nyttjas som bollplan av både unga och gamla.

I motsats till de frisinnade anser jag att vi skall hämta inspirationen och idéerna från Sveagården i Söderby och Rönngården i Jomala när vi skall förverkliga ett äldreboende i Järsö/Nåtö-regionen. De privata lägenheterna kan med fördel byggas av privata på det område som de frisinnade önskar. Därifrån är det inte långt till den kommunala servicen i kommunens äldreboende.

Att fortsätta nyttja sin båt efter att man flyttat in i ett äldreboende måste vara upp till var och en. Men det är definitivt inget som kommunen skall stå till tjänst med.

Tor-Erik Söderlund (c) lagtingskandidat nr 33

Lemland