Ålandskommittén allt närmare mål

Samtidigt som den dagliga politiken rullar vidare i Ålands lagting pågår, oftast i Helsingfors, arbetet med den tredje revisionen av självstyrelselagen från år 1922. För Centerns vidkommande är det Harry Jansson som deltar i arbetet som pågått de senaste två åren och som nu i december når ett första delmål. Därefter står det klart hur den fortsatta färden ska gå till