Åländska hälsningar till baltiska grannar

Inflytelserika politiska representanter från de baltiska staterna Estland, Lettland och Litauen träffas i dag i Tallinn under det årliga toppmötet som Baltic Assembly arrangerar. Utrikesministrarna från samtliga tre länder är på plats tillsammans med det politiska och parlamentariska ledarskapet.

Närvarande är också ålänningarna Britt Lundberg (C) och Jörgen Pettersson (C) för att överräcka hälsningar från sina respektive organisationer. Lundberg är president för Nordiska rådet och underströk i sitt tal till den baltiska församlingen det nära samarbete som råder mellan de baltiska staterna och nordiska rådet.

- Baltic Assembly hör till våra allra viktigaste samarbetspartners och vi delar både möjligheter och utmaningar när det gäller till exempel säkerhet, transporter, infrastruktur, energi, hybridhot och digitalisering, sade hon.

Jörgen Pettersson var i Tallinn som president för Baltic Sea Parliamentary Conference (BSPC) som nästa år arrangerar Östersjökonferensen på Åland då uppemot 200 parlamentariker och deras medarbetare väntas besöka vårt örike. Pettersson lyfte fram Åland som ett gott exempel på krishantering och bjöd in Lettlands utrikesminister Edgars Rinkēvičs till konferensen nästa år.

Åland är beroende av ett gott förhållande till alla våra grannar i Östersjön. Därför är det mycket värdefullt att vara på plats för att berätta om vår självstyrelse och vilka möjligheter vi har, säger Pettersson.