Åländsk Center håller höststämma

Varmt välkomna på Åländsk Centerns höststämma onsdagen den 9 december kl 19.00 i Sjöfartsmuseéts auditorium.

Stadgeenliga förhandlingar inklusive val av presidium och styrelse för åren 2016-17

Anmäl gärna ditt deltagande till center@lagtinginet.ax eller telefon 018-25360 eller 0457-344 9000