Saltvik

Centern i Saltvik går till val på att fortsättningsvis vara en självständig kommun - endast då kan vi garantera att vi behåller våra skolor, våra daghem, äldreomsorgen och hemvården. Beslut ska fattas nära kommuninvånarna.