Hammarland

Vi i Hammarland har som målsättning att träffas regelbundet och detta brukar ske den andra måndagen i månaden på Marthaboo i Kattby klockan 19.00. Vi välkomnar nya medlemmar i vår energiska grupp, hör av Dig så berättar vi mera!

Politiskt har vi efter valet varit i opposition och den hetaste frågan just nu är kommunens framtid. Centern i Hammarland tror på samarbeten framom sammanslagningar.

 

Ordförande

Anders T Karlsson nås per telefon 0405046674 36160 eller via mail gladersanders@aland.net.

Vice ordförande

Stig A Mattsson nås per telefon 0400229113 37757 eller via mail stickanm@aland.net.