Finström

Finströms Centerns ambitioner är att fortsätta stödja och utveckla näringsliv, åldringsvård, skola och barnomsorg samt förbättra den tekniska standarden och servicen inom alla områden. Under senaste mandatperiod har flera beslut tagits, bl.a. utbyggnad av Rosengården, inköp av landskapets vägstation för att samordna den tekniska avdelningen, inköp av moduler för eftis-verksamheten vid Källbo skola. Allt för att uppfylla och förbättra de lagstadgade åtaganden och det servicekrav vi har som kommun. En god ekonomi är en av de absoluta hörnstenarna i Centerns ideologi. Genom att använda skattepengarna så smart det bara går skapas utrymme för att göra hjälpinsatser där det behövs. Öppna upp för ett samarbete med omkringliggande kommuner. Det finns många områden att samarbeta runt: skola, äldreomsorg, kommuntekniska samt administrativa funktioner.