Kommungrupper

Kommungrupper är egentligen ingenting nytt inom Centern. Tidigare har Centern haft lokalavdelningar som verkat i kommunerna. Med kommungrupperna är det meningen att det ska bli enklare att träffas och diskutera aktuella samhällsfrågor.

Man behöver inte ens vara medlem i Centern. Det enda formella krav som är inskrivet i de nya stadgarna från 2013 är att de ska finnas en ordförande, gärna en vice ordförande och det är det hela.

Man får  naturligtvis om man vill ha protokollsförda möten, men det är inte något krav. Ekonomin sköts centralt från Centerns partikansli.

Vissa kommuner har valt att gå ihop med en annan, andra har valt att vara en egen kommungrupp.

 

Välkommen med!