Jörgen Pettersson

Yrke: Författare och företagare
Född: 17 januari 1965
Adress: Mariehamn
Telefon: 0457-3135640
E-post: jorgen.pettersson@lagtinget.ax
Uppdrag inom lagtinget under innevarande mandatperiod: Ordförande i Ålands delegation i den parlamentariska Östersjökonferensen, BSPC.
Det här visste du inte om mig: Jag har varit aktiv inom den internationella öspelsrörelsen sedan starten på Isle of Man år 1985. Jag spelade volleyboll till och med spelen på Gibraltar år 1995 och är ordförande för International Island Games Association sedan år 2005. Dessutom tycker jag om att spela schack när tillfälle ges. Min motion får jag från roddmaskinen på Avancia.

Läs Jörgens blogg