Harry Jansson

Lagtingsledamot för Centern 2015-2019

Yrke: Lagtingsledamot sedan 2007, turistföretagare
Utbildning: Politices magister
Född: 4 oktober 1959
Adress: Gottbyvägen 420, AX- 22100 Gottby
Telefon: Hem: 018-32 433, lagtinget: 018-25359, mobil: 0457-313 5296
E-post: harry.jansson@lagtinget.ax
Uppdrag inom lagtinget under innevarande mandatperiod: Medlem i talmanskonferensen, ordförande i lag- och kulturutskottet och ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden.
Övrigt: Tidigare partiledare för Centern.
Det här visste du inte om mig: Har ett ögonfel som bl a fört mig till Holland för att ge forskare en möjlighet att undersöka mig och ta allehanda prover.

Läs Harrys blogg