Landskapsregeringen

Ålands landskapsregering tillsätts sedan år 1988 enligt parlamentariska principer. Valet grundar sig på förhandlingar mellan de politiska grupperna i lagtinget och hela landskapsregeringen måste åtnjuta lagtingets förtroende. Nuvarande landskapsregering har åtta ledamöter - fyra från centern.

Centerns ledamöter i landskapsregeringen är:

Lantråd Veronica Thörnroos ansvarar för lagberedningen samt från regeringskansliet personalfrågor.

Vicelantråd Harry Jansson ansvarar för regeringskansliet; övergripande självstyrelsepolitiska frågor, rättsliga enheten (närings- och hembygdsrätter samt jordförvärv), EU, public service, polis samt kommunala frågor.

Minister Torbjörn Eliasson ansvarar för finansavdelningen; finansfrågor, förutom digitalisering, samt från näringsavdelningen sjöfartsfrågor.

Minister Annika Hambrudd ansvarar för utbildnings- och kulturavdelningen; utbildningsfrågor, förutom Högskolan på Åland, samt kultur-, idrott-, jämställdhets- och integrationsfrågor.