Britt Lundberg

Yrke: Lärare
Utbildning: Pol.mag i Vasa
Född: 19 april 1963
Adress: Askuddsvägen 7, 22100 Mariehamn
Telefon: 0457 5267 450
E-post: britt.lundberg@lagtinget.ax
Uppdrag inom lagtinget under innevarande mandatperiod: Ordförande i Ålands delegation i Nordiska rådet och gruppledare för Centerns lagtingsgrupp.
Det här visste du inte om mig: