Vi ska forma vår egen framtid

Åländsk Center har sedan starten våren 1976 jobbat för att utveckla självstyrelsen och skapa förutsättningar för företagsamhet över hela Åland. Vårt främsta mål är att alla ålänningar ska nå sin fulla potential och bygga ett liv efter sina egna förutsättningar. Vi tror på kraften i det privata och människors önskan efter ett fritt liv. Centern är en garant för att den åländska självstyrelsen, det svenska språket och vår internationellt godkända konstitution ska bevaras och utvecklas. Sådant sker inte automatiskt. Vi arbetar för att utveckla våra kontakter med omvärlden, vi tröttnar aldrig på att marknadsföra vårt Åland och locka nya ålänningar att flytta hit och bygga sin egen framtid. Åland är stort och här finns plats för många.

Centern är ett framtidskramande parti som säger ja till utveckling. Vi har långsiktigt och tålmodigt byggt ett samhälle som präglas av trygghet och därmed ger möjlighet till personlig utveckling. Vi jobbar för större jämställdhet och vi glömmer aldrig de minsta, de svagaste och de sjuka. Ett samhälle definieras på sättet man tar hand om varandra. Vi tror på decentraliserad makt framom centrala maktcentrum. Vi tror på smådriftsfördelar som skapar ansvarsfulla medborgare. Vi vill att folk ska växa.

Åland ska vara världens bästa plats att leva på.

Under de snart etthundra år som Åland funnits har utmaningar kommit och passerat. Vårt landskap har ibland avfolkats för att sedan växa på nytt. Goda tider har blivit dåliga och tvärtom. Ändå, över tid, har Åland vuxit och ur varje prövning kommit ut lite starkare. Det har inte skett automatiskt. Det är ett resultat av flit och mod och kreativitet. Tack vare ett väl utvecklat skolsystem, modern sjukvård, småskalighet och närdemokrati har Åland och ålänningarna utvecklats till världsmedborgare. Åland är en liten del av en stor helhet men våra idéer bär långt och når många.

För Åländsk Center är det övergripande målet att skapa förutsättningar för idéer. Vi tror på kraften i entreprenörskapet och hållbar utveckling. Tror du som vi, kom med och påverka; ju fler vi blir desto bättre.

Ses.

 

http://www.centern.ax/om-centern/bli-medlem