Verkställande utskott

Centerns centralstyrelse utser årligen ett verkställande utskott.

Verkställande utskottet sammanträder vid behov och dess främsta uppgift är att tillsammans med partisekreteraren förbereda centralstyrelsemötena, planera organisatonen och sköta PR-frågor.

Verkställande utskott 2016

  • Jörgen Pettersson, ordförande
  • Annika Hambrudd, första vice ordförande
  • Mathias Johansson, andra vice ordförande
  • Camilla Andersson
  • Carina Eriksson
  • Anna Holmström
  • Mats Ekholm