Valprogram 2015

Lagtingsvalet år 2015 blev framgångsrikt för Åländsk Center som blev Ålands näst största parti. Men utvecklingen stannar aldrig. Med stöd i historien siktar vi nu framåt!