Ungcentern

Åländsk Ungcenter finns för dig som är ung och som vill vara med och påverka.

Vi jobbar parallellt med Åländsk Center där vi har representanter i Centerns styrelse. Direktkontakten till Centerns politiker i lagtinget och landskapsregeringen gör att vi kan påverka även i de stora besluten.

Vi har även kontakter till andra ungdomspolitiska organisationer i Norden och deltar t.ex. årligen i Ungdomens Nordiska Råd.

Om du känner att du vill göra din röst hörd och vara med när besluten fattas tag kontakt med Centerns partikansli tel. 25360 eller med någon i UngCentern:

Leif Hagberg, ordförande
040 066 973
leif.hagberg@aland.net

Michelle Grönlund, vice ordförande
040 173 5100
gronlund.michelle@gmail.com

Andreas Karnborg
0400 515 693
andreas.karnborg@aland.net

Niclas Karlsson
0457 374 9790
niclas.karlsson@hotmail.com

Mathias Johansson
0457 344 8042
mathias.rafael.johansson@gmail.com

Jonas Sommarhed
0457 343 4129
jonas.sommarhed@gmail.com

Henrik Thyrén
0457 342 4259
Henrik.thyren@outlook.com