Nyheter

23 aug 2016
Skattehöjningen är ingen lösning

Finland har under många år försökt stävja den negativa statsekonomin genom skattehöjningar. Vilket medfört att köpkraften minskat som i sin tur medfört ökad arbetslöshet och som sedan minskar skatteinkomsterna och ökar arbetslöshetskostnaderna. Skattehöjningarna medfört en negativ ekonomisk spiral för samhället som sedan tär på vår välfärd såsom sjukvård, skola, barn- och äldreomsorg....

Skrivet av i kategorin Nyheter
14 aug 2016
Fullsatt på sommarting om mat

Närmare sextio personer slöt upp till Centerns sommarting som ordnades på Uffe på Berget på söndagseftermiddagen. Dagens tema var maten vi äter och industrin som förädlar och exportrar. På plats som föredragshållare fanns Ålands producentförbunds ordförande Tage Eriksson, Dahlmans vd Johannes Dahlman, Ålands fiskares verksamhetsledare Fredrik Lundberg, Ålands trädgårdshalls vd Tord Sarling,...

Skrivet av i kategorin sommarting
27 jul 2016
Sommarting om maten vi odlar

Alla måste ha mat men det har blivit allt svårare att producera livsmedel på ett ekonomiskt hållbart vis. Läget är på sina håll desperat och alla söker lösningar på den finansiella härdsmälta som drabbat primärnäringarna. Detta berör hela Åland, alla företagare och hur vi vill och kan fortsätta utveckla självstyrelsen. Åländsk Center ägnar därför årets sommarting åt denna bransch som borde...

Skrivet av i kategorin sommarting
24 jul 2016
Till minnet av Ålandsvännen Fälldin

I dag, den 24 juli år 2016, nås vi av beskedet att Thorbjörn Fälldin lämnat den jordiska tillvaro han i nittio år varit med och byggt upp. Sitt farväl tog han i hemmet i Ramvik, den plats som gav honom styrka och skapade insikt i det vanliga liv som de flesta människor lever. Han kämpade för folks vardag och rätt att så lokalt som möjligt sköta sina egna angelägenheter. Thorbjörn Fälldin var...

Skrivet av i kategorin sverige
12 jul 2016
På sommaren växer politiken

Tack vare Camilla Anderssons initiativ träffades vi under sommaren på Krogen i Godby för att prata samhällsbygge, inspiration, hela Åland, trygghet, jämställdhet och mycket mer. Sommaren är en utmärkt tid för prat och möten. Resultatet blev en insändare med följande ordalydelse:


Kom ihåg att hela Åland ska leva

Den åländska högsommaren är i toppform och många njuter av välförtjänta...

Skrivet av i kategorin #insändare

Sidor