Hammarland

Hammarland går till val med kunskap och framtidstro. De vill satsa på att förverkliga äldreomsorgsplanen och vidareutveckla samarbete mellan kommunerna. Dessutom vill de arbeta för jämställdhet, trygga barn och stabil ekonomi.