Anders Englund

Yrke: Jordbrukare
Född: 10 januari 1957
Adress: Grundsunda, 22550 Vårdö
Telefon: hem 018-47632, Mobil 0457 526 7453
E-post: anders.englund@lagtinget.ax
Uppdrag inom lagtinget under innevarande mandatperiod: Ersättare i Finans- och näringsutskottet
Det här visste du inte om mig: