Senaste nytt

02 okt 2015

Valmöjligheter


Ålands litenhet är vår styrka och det borde vi nyttja mer. Ett flexibelt samhälle behöver olika lösningar för familjer att ordna sin vardag. Centern vill jobba för att möjliggöra flexibilitet när det gäller tillgång till dagisplatser dygnet runt, plats i den skola som...

Skrivet av i kategorin #världensbästavardag #tillsammans #framgång
01 okt 2015

Det åländska befolkningsunderlaget är otillräckligt för företagens snabba utveckling. Centern vill göra det lättare för företag att rekrytera arbetskraft utifrån. Det kräver att vi förstärker områden som attraherar inflyttning och gör det enklare att arbeta och bo i det åländska samhället. Åland...

Skrivet av i kategorin #världensbästavardag #tillsammans #framgång
30 sep 2015

Vi vill bibehålla och utveckla den goda standard vi har inom vård och omsorg. Alla vårdbehövande ska bemötas respektfullt och värdigt. Centern vill utveckla hemsjukvården och stöda hälsofrämjande vård. Personer med funktionsnedsättning måste visas respekt och lyhördhet genom att deras situation...

Skrivet av i kategorin #världensbästavardag #tillsammans #framgång
29 sep 2015

Centern är ett borgerligt parti som anser att ett blomstrande näringsliv är grunden för allas utveckling. Vi är övertygade om att en gradvis utveckling av den åländska självstyrelsen är det bästa instrumentet för att hävda vår rätt till självbestämmande och därmed förbättra och stärka vårt...

Skrivet av i kategorin #världensbästavardag #tillsammans #framgång
28 sep 2015

Ettor och nollor skapar framtid. Åland måste ständigt arbeta för att använda den digitala utvecklingen i det fortsatta samhällsbygget. IT-företagen står starkare än någonsin och är framgångsrika tjänsteexportörer. Centern har dragit gång Ålands Digitala Agenda (ÅDA) vilket är en bra början på...

Skrivet av i kategorin #världensbästavardag #tillsammans #framgång