Senaste nytt

08 dec 2016

Den åländska självstyrelsen är under hård press från Helsingfors till följd av finländska samhällsreformer. Detta står i strid med rättssamhällets principer och Rule of Law som stadgar att lagar ska följas och ingångna avtal ska hållas. Alla dessa utmaningar borde ha krävt fullt fokus från...

Skrivet av i kategorin Självstyrelsen- reformer-prioriteringar
29 nov 2016

En stark centralort på Åland är beroende av en stark landsbygd. Det här inser tyvärr inte landskapsregeringen. Hittills har landsbygdens kommuner visat en stark ekonomi, ökad befolkning där närservicen blomstrar.Skatteinkomsterna har år för år ökat medan landskapsandelarna varit oförändrade över...

Skrivet av i kategorin Kommuner- Centralisering- Hela Åland
25 okt 2016

Efter alla motgångar som Åland haft det senaste året i förhållandet till regeringen och ministerierna i Helsingfors finns det orsak att fundera på hela systemet. Det är uppenbart att kunskapen om självstyrelsesystemet rent generellt redan under en längre tid successivt minskat i statsapparaten....

Skrivet av i kategorin Relation Finland- Kunskap självstyrelsen
25 okt 2016

Debatten går het om kommunstrukturen just nu. Ett förslag som finns på bordet är att norra Åland borde vara en kommun. Om norra Åland blir en kommun så ska denna kommun ha 25 fullmäktigeledamöter.


Ser vi till var befolkningen finns på norra Åland så skulle mandatfördelningen bli enligt...

Skrivet av i kategorin Kommuner-centralisering-effekter
13 okt 2016

Från djupet av den egna soffan fortsätter debattören Jörgen Strand att med ord lägga en våt filt över den åländska ekonomin och därmed hela samhällsutvecklingen. Av oklara skäl är det Centern som är målet för missnöjet med den förda politiken. Strand hävdar att Centern negligerar det så kallade...

Skrivet av i kategorin Tillväxt på hela Åland