• Framtiden bygger Centern tillsammans
    Framtiden bygger Centern tillsammans

Senaste nytt

19 aug 2014


Ålands största folkvalda parti Centern höll sitt årliga sommarting på Föglö, restaurang Seagram, söndagen den 17 augusti. Ett fyrtiotal personer deltog livligt i både fiskbordsätning och diskussioner. Partiordförande Harry Jansson inledde tinget med en genomgång av läget, både globalt och...

Skrivet av i kategorin Åländsk Center
18 jun 2014

Den nordiska kvinnorörelsen bjöd in till Nordiskt Forum i Malmö 12-16 juni 2014. Konferensen var en fortsättning på de nordiska konferenser som hölls i Oslo 1988 och i Åbo 1994. De konferenserna resulterade i konkreta förslag för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Nordiskt Forum...

Skrivet av i kategorin Åländsk Center
18 jun 2014

Det var Anita Husell-Karlström som höll ett bejublat gruppanförande förra veckan då Mariehamns stadsfullmäktige hanterade rambudgeten för 2015. Hon hyllade staden och dess invånare och service, tryckte på för fortsatt bolagisering av hamnen och föreslog att Böndernas hus kunde förvandlas till...

Skrivet av i kategorin Kommungrupper
10 jun 2014

Landskapsregeringen föreslår att den avbytarservice som i dag sköts av landskapsregeringen i fortsättningen ska skötas av privata aktörer, till 80 procent bekostad av LR. Detta är ett resultat av flera remissrundor, justeringar, förhandlingar och avvägningar. Förhoppningen är att detta nya...

Skrivet av i kategorin Lagtinget
10 jun 2014

Med jämna mellanrum möts de tre partier som tillsammans sköter regerandet på Åland. Centern är med sina sju medlemmar näststörst efter Moderaterna (8) och socialdemokraterna som är minst med sina sex platser. När det gäller synen på hela Åland och nödvändigheten av ett friskt och geografiskt...

Skrivet av i kategorin Lagtinget