Senaste nytt

14 feb 2017


Centern fortsatte på söndagen den kommunrunda som pågått sedan i fjol höstas. Vårt mål är att åka runt och lära oss av den vardag som folk delar.


Den här gången var Vårdö målet och ett trettiotal vårdöbor slöt upp för att prata framtid. På Vårdö togs alla med överraskning då Ålands...

Skrivet av i kategorin Vårdö-Kommunrundan-Skärgårdskommun
09 feb 2017

Föglö är skärgårdskommunen där företagsamheten blomstrar. Här pratas fjorton språk till följd av arbetskraftsinvandring till fiskindustrin som är kommunens i särklass största arbetsgivare. Föglö förser en hygglig del av hela Finland med hälsosam fisk.

För att detta ska kunna ske måste...

Skrivet av i kategorin Kommunrundan-Föglö-hela Åland
31 jan 2017

Finansministeriet föreslår att det skall införas ett Ålandsavdrag på 12,5 % i statsbeskattningen för att neutralisera effekterna av Social- och hälsovårdsreformen på Åland som genomförs i Finland. Om det är ett bra eller dåligt förslag är ännu för tidigt att säga eftersom Ålandsavdraget bara är...

Skrivet av i kategorin Åland- vårdreform-möjliga lösningar
08 dec 2016

Den åländska självstyrelsen är under hård press från Helsingfors till följd av finländska samhällsreformer. Detta står i strid med rättssamhällets principer och Rule of Law som stadgar att lagar ska följas och ingångna avtal ska hållas. Alla dessa utmaningar borde ha krävt fullt fokus från...

Skrivet av i kategorin Självstyrelsen- reformer-prioriteringar
29 nov 2016

En stark centralort på Åland är beroende av en stark landsbygd. Det här inser tyvärr inte landskapsregeringen. Hittills har landsbygdens kommuner visat en stark ekonomi, ökad befolkning där närservicen blomstrar.Skatteinkomsterna har år för år ökat medan landskapsandelarna varit oförändrade över...

Skrivet av i kategorin Kommuner- Centralisering- Hela Åland